การติดตั้ง Android SDK บน Windows (64Bit) Full | DroidSans :: Thailand Android Developer Community

การติดตั้ง Android SDK บน Windows (64Bit) Full | DroidSans :: Thailand Android Developer Communityการติดตั้ง Android SDK บน Windows (64Bit) ครับ
บทความนี้พูดถึงการติดตั้งบน Windows เฉพาะ Android กับ Eclipse ครับ
โปรแกรมที่ต้องเตรียมครับ
1. Java Development Kit 6 Update 21 [jdk-6u21-windows-x64.exe]
2. Android SDK Revision 6 [android-sdk_r06-windows.zip]
3. Eclipse 3.6.0[eclipse-SDK-3.6-win32-x86_64.zip]
...
การติดตั้ง Java Development Kit ไม่พูดถึงครับ เพราะติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปครับ
หลังจากติดตั้ง JDK เรียบร้อยแล้วก็มาติดตั้ง Android SDK กันต่อครับ
...
การติดตั้ง Android SDK Revision 6
เปิดโปรแกรม SDK Setup ครับ

Popular posts from this blog

เทคนิค ชนะ เกมเศรษฐี 14 ตารวด!!! ( Let's get Rich )

Using Google Chrome Inspect Element to Analyze the website

Easy way to download whole youtube play list and convert them to mp3