วิธีอ่าน เมล จาก @email.psu.ac.th ผ่าน gmail หรือ hotmail


สมัครเมล
1.ไปเว้บ https://webmail.psu.ac.th/webmail/src/login.php
2.สมัครใหม่

วิธีอ่าน เมล จาก 53XXXXXXXX@email.psu.ac.th ผ่าน gmail หรือ hotmail

1.เข้า psu mail ของตัวเอง (53XXXXXXXX@email.psu.ac.th)
2.option
3.Forward your mail using Inbox rules
4.New
5.When the message arrives, and: choose all message
6.Do the following: Redirect message to
7.At the buttom in  "To" write your e-mail
8.Save
ถ้ายังมีปัญหาอะไร commentไว้หรือ http://www.facebook.com/#!/um.anusornpakdee

Popular posts from this blog

เทคนิค ชนะ เกมเศรษฐี 14 ตารวด!!! ( Let's get Rich )

Using Google Chrome Inspect Element to Analyze the website

Easy way to download whole youtube play list and convert them to mp3