เว้บสอนคอมขั้นเทพ

เว้บนี้ เป็นเว้บของ อาจารย์ Jittat
มีสือการสอนเยอะมา ทั้งวิดีโอ pdf etc.

 • อดีต
  • 204512 Graduate algorithms: 46, 47, AIT-47, 48, 49, 50
  • 204435 Programming Language Concepts: 49, 50
  • 219343 Sofware verification and validation: 48, 49, 50
  • 204313 Algorithms: 48, 50
  • 204211 Discrete Mathematics: 47
  • 204214 Data structures and algorithms II: 46
  • 204212 Data structures and algorithms I: 46

Popular posts from this blog

เทคนิค ชนะ เกมเศรษฐี 14 ตารวด!!! ( Let's get Rich )

Using Google Chrome Inspect Element to Analyze the website

Easy way to download whole youtube play list and convert them to mp3