ที่พึ่งแห่งตน

ที่พึ่งแห่งตน

ที่พึ่งเรา                  อาศัย                      สิ่งใดเล่า
หวังพึ่งเขา            พึ่งได้                     ชั่วเรียกขาน
ตนพึ่งตน              พึ่งได้                     ตลอดกาล
พึ่งได้นาน             เพราะบุญกรรมเราทำเอง

Popular posts from this blog

เทคนิค ชนะ เกมเศรษฐี 14 ตารวด!!! ( Let's get Rich )

Using Google Chrome Inspect Element to Analyze the website

Easy way to download whole youtube play list and convert them to mp3